Teorija in praksa

 • Teorija in praksa

  Teorija in praksa je najstarejša izhajajoča interdisciplinarna družboslovna revija na Slovenskem. Pod okriljem Fakultete za družbene vede redno izhaja od leta 1964 dalje. Je matična strokovna publikacija za področje politologije, sociologije, komunikologije, novinarstva, obramboslovja in kulturologije.

Člani uredniškega sveta


 • Predsednik:
  • Zdravko Mlinar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Člani:
  • Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Marjan Brezovšek, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Miro Cerar, ml., Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Ljubica Jelušič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Maca Jogan, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Andrej Kirn, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Miran Komac, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Janez Krek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Vlado Miheljak, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Klement Podnar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
  • Rudi Rizman, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Marjan Svetličič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Zlatko Šabič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Niko Toš, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Luigi Graziano, University of Torino, Italija
  • Arendt Lijphart, University of California, USA
  • Phillippe Manigart, Bruxelles, Belgija
  • Helmut Willke, University of Bielefeld, Nemčija
  • Peter Dahlgren, University of Lund, Švedska

Uredništvo Teorije in prakse

sprejema v presojo za objavo izvirne in pregledne znanstvene članke ter recenzije aktualnih knjižnih del...

Sprejemanje prispevkov

E-pošta: teorija.praksa@fdv.uni-lj.si

Dostopnost revije

Dlib.si
EBSCOhost

Indeksiranje revije

Revija Teorija in praksa se indeksira v naslednjih bibliografskih in besedilnih bazah...

Navodila avtorjem

Uredništvo TIP uporablja za vse vrste člankov in za knjižne eseje obojestransko anonimni recenzentski postopek. Članke in knjižne eseje recenzirata vsaj dva recenzenta.