Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 4 (2019)


Izšla je zadnja redna številka revije Teorija in praksa v letu 2019, s tematskim sklopom in članki v angleškem jeziku. Teme tematskega sklopa z gostjočima urednicama, dr. Majdo Hrženjak ter Elli Acambor obravnavajo izkušnje moških s formalnim in neformalnim skrbstvenim delom, samostojni članki pa se nanašajo na področje populizma v zunanji politiki nekaterih držav, na religijo ter zdravje delavcev...

 

Tematski sklop: MOŠKOSTI IN SKRB: IZKUŠNJE MOŠKIH
S FORMALNIM IN NEFORMALNIM SKRBSTVENIM DELOM

Majda HRŽENJAK, Elli SCAMBOR: ZAKAJ RAZISKOVATI SKRBSTVENO DELO MOŠKIH? (Uvodnik)

Elisabetta RUSPINI: MILENIJCI, ENAKOST SPOLOV IN SKRBSTVENO DELO: ZNAMENJA REVOLUCIJE?

Marina HUGHSON: SKRBNI MOŠKI IN SKRBNE MOŠKOSTI NA BALKANSKI SEMIPERIFERIJI: TRANSFORMACIJA SKOZI HIBRIDIZACIJO IN PROTISLOVJA

Branko BEMBIČ: SPREJEMANJE SKRBNE IDENTITETE V KAPITALISTIČNI DELITVI DELA

Majda HRŽENJAK: SOUČINKOVANJE STRUKTURNIH IN IDENTITETNIH DEJAVNIKOV V PROFESIONALNEM SKRBSTVENEM DELU MOŠKIH

Palle STORM, Ruth LOWNDES: »DA, FANTJE TO ZMOREJO«: IMIGRANTSKI SKRBSTVENI DELAVCI V KANADSKIH IN ŠVEDSKIH NEGOVALNIH DOMOVIH

Daniel HOLTERMANN: FANTJE V SKRBSTVENEM DELU? POKLICNA ORIENTACIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, ZDRAVJA IN SOCIALNEGA VARSTVA

Elli SCAMBOR, Marc GÄRTNER: PREPREKE IN PODPORE ZA MOŠKE V SKRBSTVENEM DELU

Iztok ŠORI: OČETJE SAMOHRANILCI, DEFICIT MATERINSKE LJUBEZNI IN INSTITUCIONALNA DISKRIMINACIJA

Živa HUMER: IZKUŠNJE PRIMARNIH ALI SAMOHRANILSKIH OČETOV Z (NE)ENAKOSTJO SPOLOV

Mojca FRELIH: IZZIVI MOŠKIH V NEFORMALNI OSKRBI OSEB Z DEMENCO

Članki

ANG

Marko LOVEC, Ana BOJINOVIĆ FENKO: POPULIZEM V ZUNANJI POLITIKI SREDNJE-EVROPSKIH DRŽAV

Gregor TOMC: O NARAVI NADNARAVNEGA: RECEPT ZA RELIGIJO RAZKRIT

Andrej KOHONT, Jožica ČEHOVIN ZAJC: POVEZANOST MED VISOKO INTENZITETO DELA, DELOVANJEM ORGANIZACIJE IN ZDRAVJEM DELAVCEV: OSREDOTOČENOST NA DELAVCE ODRAŽANA V BOLJŠEM ZDRAVJU

AVTORSKI POVZETKI

KAZALO LETNIKA

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. januar 2020 | v kategoriji: TiP