Teorija in praksa 3/2020


Letošnja tretja redna številka revije Teorija in praksa obsega 8 slovenskih in štiri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o odzivu na epidemijo v vojaških družinah, o mednarodnih misijah, slovenskem zaporskem sistemu in več... 

Članki

SLO

Janja VUGA BERŠNAK, Alenka ŠVAB, Živa HUMER, Ljubica JELUŠIČ, Jelena JUVAN, Klemen KOCJANČIČ, Andreja ŽIVODER, Bojana LOBE: ODZIV NA EPIDEMIJO V VOJAŠKIH DRUŽINAH: POMEN PODPORE NA RAZLIČNIH SOCIO-EKOLOŠKIH RAVNEH

Pavel VUK, Ela TONIN MALI: PRIPADNICE SLOVENSKE VOJSKE NA POVELJNIŠKIH DOLŽNOSTIH NA MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH

Edo BEHLIĆ, Maja GARB: ORGANIZACIJSKO UČENJE V POLICIJI: ANALIZA PRENOSA ZNANJA Z MEDNARODNIH CIVILNIH MISIJ

Rok HACIN, Gorazd MEŠKO: SLOVENSKI ZAPORSKI SISTEM – RAZVOJ IN STANJE PO 25 LETIH

Marjan SMRKE: SOVPADANJE DRUŽBENIH DILEM IN MIMIKRIJE V ODISEJI

Mirt KOMEL: NEMIRNA SUBSTANCA: VPRAŠANJE SKUPNOSTI V HEGLOVI ESTETIKI

Vasja LEBAN, Andrej A. LUKŠIČ: DESKRIPTIVNA REKONSTRUKCIJA POGAJANJ ZA PRAVNO ZAVEZUJOČI SPORAZUM O GOZDOVIH V EVROPI

Polonca KOVAČ: KODIFIKACIJA UPRAVNEGA POSTOPKA V SLOVENIJI IN EU: VČERAJ, DANES, JUTRI

 

ANG

Mensur ZEQIRI: ZAKAJ JE ‘POZITIVNOST’ POMEMBNA ZA ODNOSE MED VLADO IN SKUPNOSTJO

Petar MILIJIĆ: DOHODKOVNA NEENAKOST V SLOVENIJI OD LETA 1963 NAPREJ

Mahmoudreza RAHBARQAZI, Seyed Morteza NOEI BAGHBAN: POVEZANOST POLITIČNE PARTICIPACIJE S SOCIALNIM KAPITALOM IN NJEN VPLIV NA IRANSKO MLADINO

Tetyana V. YERESKOVA, Oleg V. MAZURYK, Olena S. ALEKSANDROVA, Halyna V. TYMOFIEIEVA, Vitaliy N. ZAVADSKYI: NEGOTOVOST KOT STALNA ZNAČILNOST MODERNE UKRAJINSKE DRUŽBE

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Jan-Werner Müller: Kaj je populizem; Jeremiah Morelock (ur.): Critical Theory and Authoritarian Populism (Jernej Amon Prodnik)

Leon Stefanija (ur.), Katarina Bogunović Hočevar (ur.): Ženskost v glasbi skladateljic po 1918: Pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope (Boštjan Udovič)


AVTORSKI POVZETKI

 

 
 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. oktober 2020 | v kategoriji: TiP