Teorija in praksa 2/2021


Tematski sklop z naslovom Zmožnost države v 21. stoletju obsega šest angleških člankov, ki jih je uredil gostujoči urednik Žiga Vodovnik. Avtorji v obravnavi hegemonskih teorij države pokažejo, da v politični znanosti raziskavanja države še vedno temeljijo na (geografskih) predpostavkah, ki državo omejujejo ali celo opredeljujejo kot geografsko razmejeno in nespremenljivo ozemlje. Članki so rezultat enodnevne znanstvene konference, ki jo je konec leta 2019 organiziralo Slovensko politološko društvo. Na konferenci so razpravljali o spremenjeni vlogi države v času, ko se politika, demokracija in država spreminjajo pod vplivom tehnoloških sprememb ter pod pritiski hegemonske ekonomske paradigme. Nadnacionalne in meddržavne institucije pridobivajo moč, vse več se govori o zatonu države, o demokratičnem deficitu, o naraščanju populizma, še največji problem za sodobno državo pa predstavlja okoljska transformacija. Upoštevajoč mnoštvo raziskav o novi politični topografiji in izzivih, ki so pred mednarodno skupnostjo, preseneča odsotnost razprav, ki bi obravnavale vlogo države v teh procesih. 

Slovenski tematski sklop z naslovom Banalni neoliberalizem medijskega in političnega diskurza, ki sta ga uredila gostujoča urednica Breda Luthar in gostujoči urednik Dejan Jontes, skozi 6 člankov tematizira nekatere ključne družbene in kulturne spremembe ter s temi spremembami povezano transformacijo vloge medijev v proizvodnji družbenega védenja. Skupna rdeča nit prispevkov je tisti del političnega diskurza, ki se tradicionalno umešča zunaj področja političnega na področje medijske popularne kulture, ima pa pomembne politične posledice, med drugim igra tudi ključno vlogo pri vzponu desnega populizma in utrjevanju neoliberalne hegemonije oz. neoliberalnega zdravega razuma.

Tematski sklop 1: ZMOŽNOST DRŽAVE V 21. STOLETJU

ANG

Žiga VODOVNIK: (PRE)MISLITI DRŽAVO V 21. STOLETJU

Tihomir CIPEK: POLITIČNO PROTI DRŽAVI? RELEVANTNOST KONCEPTA POLITIČNEGA CARLA SCHMITTA

Ladislav CABADA: NATIVISTIČNI IN ANTILIBERALNI NARATIVI V KONZERVATIVNI POPULISTIČNI AGENDI V SREDNJI EVROPI

Marko HOČEVAR: KRIZA 2008 IN VZPON SLOVENSKE KONSOLIDIRAJOČE SE DRŽAVE

Andrej KURNIK, Cirila TOPLAK: O MIGRANTIH Z MIGRANTI: MIGRACIJE PET LET PO EVROPSKI MIGRANTSKI KRIZI

Blaž VREČKO ILC: KLIMATSKA KRIZA: ČAS ZA PONOVNI PREMISLEK EKONOMSKEGA NAČRTOVANJA S POMOČJO DEMISTIFIKACIJE KAPITALIZMA

 

Tematski sklop II: BANALNI NEOLIBERALIZEM MEDIJSKEGA IN POLITIČNEGA DISKURZA

SLO

Breda LUTHAR, Dejan JONTES: UVODNIK

Zdenka ŠADL: EMOCIJE IN AFEKT V POLITIČNEM DISKURZU

Nejc SLUKAN: POLITIKA IRONIJE NA SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽJIH: ORIS MEDIJSKO-TROLOVSKEGA DISPOZITIVA

Deja CRNOVIĆ: EVENTIZACIJA IN KOMODIFIKACIJA POLITIKE NA INSTAGRAMU

Breda LUTHAR: POPULARNA KULTURA IN REGRESIVNI POPULIZEM

Ksenija VIDMAR HORVAT: POSTIMPERIALNI PATRIARHAT IN KARNEVALESKNA PERIFERIJA: MELANIA TRUMP V TRANSNACIONALNI JAVNOSTI

Maruša PUŠNIK, Dejan JONTES: MEDIJI IN SPONTANI NACIONALIZEM: PRIMER MELANIE TRUMP

 

PRIKAZI, RECENZIJE

Joseph Marko and Sergiu Constantin (eds.): Human and Minority Rights Protection by Multiple Diversity Governance (Sanja Vrbek)

Rado Bohinc: Univerza in država: Pravna analiza družbenega položaja univerze (Ivan Svetlik)

 

AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. julij 2021 | v kategoriji: TiP