Teorija in praksa 2/2020


Letošnja tretja zaporedna številka revije Teorija in praksa obsega 8 slovenskih in štiri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil na temo obremenjujočih izkušenj v otroštvu, ovir za dostop žensk do politike, krize liberalne svetovne ureditve, o dvojezični šoli v Prekmurju...

Članki

ANG

Vlasta JALUŠIČ, Milica ANTIĆ GABER: ENAKOST ZA KOGA? OVIRE ZA DOSTOP ŽENSK DO POLITIKE NA LOKALNI RAVNI V SLOVENIJI

Erik PAJTINKA: ZAČETKI EVROPSKE DIPLOMATSKE SLUŽBE V OBDOBJU OD PETDESETIH DO OSEMDESETIH LET 20. STOLETJA

Ognjen PRIBIĆEVIĆ: TRUMP, BREXIT IN KRIZA LIBERALNE SVETOVNE UREDITVE

Anna JAGIEŁŁO-SZOSTAK, Joanna KULSKA: VLOGA VERSKIH INSTITUCIJ V PROCESU SPRAVE IN KREPITVE MIRU – ŠTUDIJA PRIMERA BOSNE IN HERCEGOVINE (AHMIĆI, TRUSINA IN BRADINA)

SLO

Metka KUHAR, Gaja ZAGER KOCJAN: KONGLOMERAT TRAVME: OBREMENJUJOČE IZKUŠNJE V OTROŠTVU IN NJIHOVO SOCIALNO-DEMOGRAFSKO OZADJE

Aleksandra KANJUO MRČELA, Klavdija ČRTALIČ: DOSTOJNO DELO V PLATFORMNI EKONOMIJI: OKSIMORON NAŠEGA ČASA

Marija JURIĆ PAHOR: NACIONALNA IDENTITETA V LUČI GLOBALIZACIJE, GLOKALIZACIJE IN TRANSKULTURACIJE

Mojca MEDVEŠEK: ALI DVOJEZIČNA ŠOLA V PREKMURJU RES RAZDVAJA? STALIŠČA STARŠEV DIJAKOV IN UČENCEV O DVOJEZIČNEM IZOBRAŽEVANJU

Mojca ŠORLI: MESTO ZNANSTVENE NEVTRALNOSTI V RAZPRAVI O SPOLSKIH KATEGORIJAH JEZIKA

Vasja VEHOVAR, Blaž POVŽ, Darja FIŠER, Nikola LJUBEŠIĆ, Ajda ŠULC in Dejan JONTES: DRUŽBENO NESPREJEMLJIVI DISKURZ NA FACEBOOKOVIH STRANEH NOVIČARSKIH PORTALOV

Nina KOLENC, Frane ERČULJ, Samo PAVLIN: IZZIVI RAZVOJA KOMPETENC GLEDE NA RAZLIKE V DELOVNEM OKOLJU: PRIMER KOŠARKARSKEGA TRENERJA

Igor IVAŠKOVIĆ: UČINKI JAVNEGA FINANCIRANJA NA NEPROFITNA ŠPORTNA DRUŠTVA

PRIKAZI, RECENZIJE

Clifford Geertz: Interpretacija kultur (Gregor Cerinšek)

Darja Zaviršek, Natalija Djoković, Laura Radešič, Katerina Meden, Katja Đogić, Maruša Kožman: Romske družine: priročnik za razumevanje etične prakse v socialnem delu in drugih pomagajočih poklicih v podporo slovenskim Rominjam in Romom (Tanja Buda)

AVTORSKI POVZETKI

 

 
 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2020 | v kategoriji: TiP