Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 1/2021


Letošnja prva številka revije Teorija in praksa obsega 6 slovenskih in štiri angleške članke ter dve recenziji knjig. Vabljeni k prebiranju znanstvenih besedil o socilanih inovacijah, prekarizaciji zaposlovanja, politični razpravi na twitterju, o spolu in jeziku na trgu delovne sile,...

Članki

SLO

Valentina HLEBEC, Srna MANDIČ: SOCIALNE INOVACIJE KOT NOV TIP KOLEKTIVNEGA DELOVANJA

Maja BREZNIK, Jožica ČEHOVIN ZAJC: PREKARIZACIJA STANDARDNEGA IN NESTANDARDNEGA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI (2005–2019)

Luka JESENŠEK, Dejan VERČIČ, Luka KRONEGGER: STRUKTURA SLOVENSKE POLITIČNE RAZPRAVE NA TWITTERJU OB VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT

Simona ZAVRATNIK, Sanja CUKUT KRILIĆ: MIGRACIJE V ČASU PANDEMIJE COVID-19: MEJE MOBILNOSTI IN DRUŽBENE NEENAKOSTI

Janja MIKULAN KILDI: KONFLIKTI IN KRIZE V LIBANONU: IMPLIKACIJE SEKTAŠKEGA POLITIČNEGA MODELA

Silvo GRČAR, Katja EMAN, Andrej SOTLAR: MIRNODOBNE DEJAVNOSTI OBOROŽENIH SIL KOT VIR OGROŽANJA OKOLJA: EKOLOŠKOKRIMINOLOŠKI PRISTOP

ANG

Branko ILIČ, Dana MESNER ANDOLŠEK: POSLOVNA STRATEGIJA IN INOVACIJSKA DINAMIKA: KONCEPTUALNI MODEL INOVACIJSKE KONKURENCE

Jasna MIKIĆ: SPOL IN JEZIK NA TRGU DELOVNE SILE: ANALIZA ZAPOSLITVENIH OGLASOV V SLOVENIJI MED LETOMA 1958 IN 2018

Anatoliy KRUGLASHOV, Andriana KOSTENKO: JAVNI NADZOR POTEKA PRIDRUŽEVANJA UKRAJINE EVROPSKI UNIJI

Bilbil KASTRATI, Samo UHAN: SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA EU V PRIMERU MISIJE EULEX NA KOSOVU

 

PRIKAZI, RECENZIJE

 

Roman Kuhar (ur.): Identitete na presečišču kriz (Rok Smrdelj)

Raymon Williams: Dežela in mesto (Klemen Ploštajner)

 

AVTORSKI POVZETKI

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. marec 2021 | v kategoriji: TiP