Skoči do osrednje vsebine

Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem 2: DRUŽBOSLOVNO RAZISKOVANJE MED PROFESIONALIZACIJO IN PODRUŽBLJANJEM Prvi zvezek

Zdravko Mlinar

Obseg: 322 strani / šivana brošura / leto izida: 2022

ISBN: 978-961-295-033-0


Zasnova tega dela v dveh zvezkih sodi v kontekst pojasnjevanja razmerij med znanostjo in družbo. Osredinja pa se na procese profesionalizacije in podružbljanja družboslovnega delovanja. Prvi je bil v ospredju izhodiščnih prizadevanj, da bi presegli raven zdravorazumskega mišljenja ljudi, danes pa stopa v ospredje zahteva po "odpiranju znanosti" in vključevanju tihega, izkustvenega znanja "navadnih ljudi". Avtor to zamejenost in enostranost prepoznava in presega z vidika enotnosti nasprotij, kar terja krepitev obojestmernih tokov znanja in izkušenj. Tako prvič v Sloveniji celostno odpira prostor tudi za občansko raziskovanje/znanost.

Cena: 20 €

Nakup knjige


Nazaj na seznam vseh knjig