Skoči do osrednje vsebine

Komunikacijska odličnost

Ralph Tench, Dejan Verčič, Ansgar Zerfass, Ángeles Moreno, Piet Verhoeven

Kako razvijati, upravljati in voditi izjemno komuniciranje

ISBN: 978-961-295-041-5


»Pričujoče delo izpostavlja tudi lasten model odličnosti za komunikacijsko prakso, ki temelji na raziskavi in samoocenjevanju z namenom identifikacije izjemnih oddelkov komuniciranja. Izvirni model tudi narekuje devet zapovedi odlične komunikacijske prakse in prinaša pomemben prispevek k razumevanju in ocenjevanju komunikacijskih procesov znotraj organizacij. Tako ob empiričnem preučevanju in ustreznih teoretskih podlagah v monografiji delo ponuja lasten model komunikacijske odličnosti, ki prispeva k področju komunikološke znanosti.« (izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer, Univerza v Mariboru)

»Monografija opredeli organizacijo, njeno strateško komuniciranje ter individualnega profesionalnega izvajalca v kompleksnem, na empiričnih podatkih slonečem in v reintepretiranih relevantnih teorijah utemeljenem modelu. Lastnosti komunikacijske odličnosti kot razvitega modela komuniciranja organizacij v družbenem okolju, vpetosti komuniciranja v organizacijah ter kompetence in naloge individualnega izvajanja funkcije komuniciranja avtorji predstavijo skozi devet trendov. Prvi trije trendi definirajo organizacije, ki so proaktivno vpete v lokalno in globalno okolje (so globalizirane, mediatizirane, refleksivne). Drugi trije trendi se nanašajo na vplivne oddelke strateškega komuniciranja, kar pomeni, da se nanašajo na način, kako so oddelki strateškega komuniciranja institucionalno vpeta v organizacijo na način, da dosega najboljše rezultate (so vpeti, upodatkovljeni, strategizirani). Zadnji trije trendi se nanašajo na različne vidike individualnega profesionalnega izvajanja vloge strateških komunikatorjev (so preudarni, povezani, zanesljivi).« (izr. prof. dr. Alenka Jelen, University of Stirling)Cena: 25 €

Nakup knjigeNazaj na seznam vseh knjig