Rezerviranje in naročanje gradiva

Osebno naročanje gradiva na izposoji

Pri izposojevalcih naročite tudi gradivo iz skladišča. Za naročanje iz skladišča morate izpolniti obrazec, ki je na voljo v knjižnici.

Obrazec za narocanje 1 Obrazec za narocanje 2

Online naročanje gradiva

Da bi lahko gradivo, ki ga pregledujemo v COBISS/OPAC, tudi rezervirali, je potrebno naslednje:

 • V knjižnico moramo biti včlanjeni.
 • Poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti (članarina, zamudnina, opomini...) do knjižnice.
 • V COBISS/OPAC katalogu poiščemo želeno gradivo.
 • Pravilno moramo vnesti številko članske izkaznice in naše geslo za COBISS/OPAC, ki ga dobimo v knjižnici na izposoji.
 • Če je v seznamu izvodov kateri izvod prost, ga rezerviramo; če so izposojeni vsi izvodi, lahko izberemo katerega koli.

Posamezen izvod rezerviramo tako, da desno od posameznega izvoda gradiva kliknemo na gumbRezerviraj. Izpiše se informacija o izvedeni rezervaciji, hkrati pa se rezervirano gradivo doda v seznam gradiva, evidentiranega pod našim imenom. Ta seznam lahko pogledamo vedno, ko kliknemo ikono Moja knjižnica

Ob posameznih izvodih se pojavljajo trije različni statusi gradiva. Njihov pomen je sledeč:

Prosto
Izvod je prost. Ko rezervacijo potrdite, je izvod naročen. Takoj, ko bo pripravljen boste obveščeni po e-pošti.

Citalnica
Čitalniškega izvoda ni mogoče rezervirati.

Izposojeno
Izvod je izposojen. Lahko ga rezervirate. Ko bo vrnjen, boste obveščeni po e-pošti.

OPOZORILO
Uporabniki imajo možnost preklica naročenega gradiva, ki še ni na voljo, ne morejo pa preklicati gradiva, ki jih čaka na izposoji.

Naročila, ki niso prevzeta po 3 dneh, zaračunavamo po veljavnem ceniku.

Programska sporočila

a) po izvršeni rezervaciji:

 • "Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do xx.xx.xxxx."
 • "Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do xx.xx.xxxx." ali
  "Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do xx.xx.xxxx."

b) kadar rezervacija ni možna:

- zaradi omejitev pri članu:

 • "Rezervacija ni možna, ker imate v knjižnici prepoved izposoje."
 • "Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja za rezervacijo gradiva prek COBISS/OPACa."
 • "Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo."
 • "Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice."
  (član ni poravnal dolgov v enem od oddelkov, npr. zamudnina, opomini)
 • "Rezervacija ni možna, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu."
 • "Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: "

- zaradi omejitev pri gradivu:

 • "Gradivo ste si že izposodili dne xx.xx.xxxx."
 • "Gradivo ste že rezervirali dne xx.xx.xxxx."
 • "Gradiva si ne morete rezervirati v oddelku <št. oddelka>."
  (član si lahko izposoja gradivo samo v oddelku, kjer je vpisan)
 • "Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov."
  (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej)
 • "Napaka pri rezervaciji gradiva: <opis napake>."
  (tehnična napaka pri izvedbi rezervacije)