Skoči do osrednje vsebine

Rezerviranje in naročanje gradiva

Osebno naročanje gradiva na izposoji

Pri izposojevalcih naročite tudi gradivo iz skladišča. Za naročanje iz skladišča morate izpolniti obrazec, ki je na voljo v knjižnici.

Obrazec za narocanje 1 Obrazec za narocanje 2

Online naročanje gradiva

Da bi lahko gradivo, ki ga pregledujemo v COBISS+u, tudi rezervirali, je potrebno naslednje:

 • V knjižnico moramo biti včlanjeni.
 • Poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti (članarina, zamudnina, opomini...) do knjižnice.
 • V COBISS+ katalogu poiščemo želeno gradivo.
 • Pravilno moramo vnesti številko članske izkaznice in naše geslo za COBISS+ (Mojo knjižnico), ki ga dobimo v knjižnici na izposoji.
 • Če je v seznamu izvodov kateri izvod prost, ga rezerviramo; če so izposojeni vsi izvodi, lahko izberemo katerega koli.

Posamezen izvod rezerviramo tako, da desno od posameznega izvoda gradiva kliknemo na gumbRezerviraj. Izpiše se informacija o izvedeni rezervaciji, hkrati pa se rezervirano gradivo doda v seznam gradiva, evidentiranega pod našim imenom. Ta seznam lahko pogledamo vedno, ko kliknemo ikono Moja knjižnica

Ob posameznih izvodih se pojavljajo trije različni statusi gradiva. Njihov pomen je sledeč:

Prosto
Izvod je prost. Ko rezervacijo potrdite, je izvod naročen. Takoj, ko bo pripravljen boste obveščeni po e-pošti.

Citalnica
Čitalniškega izvoda ni mogoče rezervirati.

Izposojeno
Izvod je izposojen. Lahko ga rezervirate. Ko bo vrnjen, boste obveščeni po e-pošti.

OPOZORILO
Uporabniki imajo možnost preklica naročenega gradiva, ki še ni na voljo, ne morejo pa preklicati gradiva, ki jih čaka na izposoji.

Naročila, ki niso prevzeta po 3 dneh, zaračunavamo po veljavnem ceniku.

Programska sporočila

a) po izvršeni rezervaciji:

 • "Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do xx.xx.xxxx."
 • "Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do xx.xx.xxxx." ali
  "Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do xx.xx.xxxx."

b) kadar rezervacija ni možna:

- zaradi omejitev pri članu:

 • "Rezervacija ni možna, ker imate v knjižnici prepoved izposoje."
 • "Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja za rezervacijo gradiva prek COBISS+a."
 • "Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo."
 • "Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice."
  (član ni poravnal dolgov v enem od oddelkov, npr. zamudnina, opomini)
 • "Rezervacija ni možna, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu."
 • "Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: "

- zaradi omejitev pri gradivu:

 • "Gradivo ste si že izposodili dne xx.xx.xxxx."
 • "Gradivo ste že rezervirali dne xx.xx.xxxx."
 • "Gradiva si ne morete rezervirati v oddelku <št. oddelka>."
  (član si lahko izposoja gradivo samo v oddelku, kjer je vpisan)
 • "Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov."
  (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej)
 • "Napaka pri rezervaciji gradiva: <opis napake>."
  (tehnična napaka pri izvedbi rezervacije)