Skoči do osrednje vsebine

Čitalniško gradivo

Del gradiva je namenjen le za uporabo v čitalnici in ga ne izposojamo na dom. Tako gradivo ima oznako Č pred signaturo in rdečo piko na nalepki.  

Na dom ne izposojamo:
  • revij, časopisov in časnikov (periodika) 
  • doktorskih disertacij, magistrskih, raziskovalnih in diplomskih nalog 
  • čitalniških izvodov monografij 
  • referenčnega gradiva (enciklopedije, leksikone, slovarje, bibliografije ipd.) 
  • nesamostojnih delov celote (prilog, tabel ipd.) 
  • rokopisov, redkega in dragocenega gradiva 
  • gradiva z omejeno dostopnostjo 

V čitalnici (prvo nadstropje nove stavbe) so uporabnikom na voljo : 
  • znanstvene revije in druge periodične publikacije od letnika 2007 dalje
  • več kot 45.000 naslovov knjig
  • doktorske disertacije FDV