Skoči do osrednje vsebine

Oprema

Uporabnikom je na razpolago 178 čitalniških mest, 15 osebnih računalnikov, 1 optični bralnik, in povečevalnik teksta za slabovidne. Čitalniško si lahko izposodijo štiri tablične računalnike Samsung Galaxy S2, dva prenosna računalnika, slušake, električne podaljške, polnilce za mobilne telefone in daljinski upravljalnik v LCD TV v prostoru (EARL). Na voljo je 8 študijskih celic in steklena soba, ki si jo lahko rezervirajo študenti in zaposleni na FDV, preko spletnega referata.

Tiskanje gradiva

Uporabniki lahko po elektronski pošti na naslov izposoja.odkjg@fdv.uni-lj.si pošljejo dokumente za tiskanje. Natisnjene dokumente lahko prevzamejo na izposoji. Tiskanje je plačljiva storitev po ceniku.

Pravila uporabe računalniške opreme

Osebne računalnike v knjižnici, izposojen prenosni računalnik ali Samsung tablico lahko uporabljate za študijske namene v skladu s Pravili uporabe omrežja ARNES in Pravili v omrežju Metulj. Dostop do spleta ter uporaba računalnikov je dovoljen članom knjižnice samo za študijske namene, ne pa za zabavo ali komercialne in pridobitniške namene. Računalnike v študijskih celicah in v računalniški sobi lahko študenti uporabljajo z geslom za Eduroam (naslednje poglavje). Računalniki levo od izposoje so namenjeni za javno uporabo - dostop do katalogov.

Brezžični dostop do spleta

V knjižnici deluje brezžični dostop do spleta po brezžičnem omrežju Eduroam. Slovenski uporabniki Eduroam lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini (Eduroam zemljevid). Uporabniška imena in gesla  za brezžični dostop so gesla spletnega referata FDV. Na voljo so navodila za dostop in za nastavitev računalnika.

Izposoja tabličnih računalnikov, prenosnega računalnika in ostale opreme

Člani knjižnice si lahko čitalniško izposodijo 2 prenosna računalnika, 4 tablične računalnike Samsung Galaxy S2, slušalke Audio Technica in Philips, električne podaljške, polnilce za mobilne telefone in daljinski upravljalnik za LCD TV v prostoru EARL, ki omogoča skupinsko delo z računalnikom. Izposoja je možna za 1 dan (čitalniška izposoja), napravo (skupaj s pripadajočo torbico) mora član vrniti na izposojo najkasneje 15 minut pred zaprtjem knjižnice. Dodatno opremo (slušalke, polnilci) si člani knjižnice po potrebi izposodijo posebej (čitalniška izposoja).
Ob izposoji naprave član podpiše izjavo (arhivirana na izposoji), s katero se pod materialno in kazensko odgovornostjo zaveže, da bo poravnal odškodnino v primeru neprimernega ravnanja, poškodbe, izgube ali odtujitve naprave.

Svoje predloge o tem, katere aplikacije ali gradivo bi želeli na napravah, lahko pošljete na knjiznica@fdv.uni-lj.si.

Na računalniški opremi ni dovoljeno izvajati aktivnosti, ki se štejejo za nedopustno uporabo omrežja Metulj:

Nepooblaščena pridobitev in uporaba dostopa do omrežja.

 1. Oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem.
 2. Uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti.
 3. Namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja.
 4. Uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov.
 5. Kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov.
 6. Objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice.
 7. Ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino.
 8. Posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi.
 9. Uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi.
 10. Uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Uporabo računalnikov nadzorujemo iz varnostnih razlogov in zaradi preverjanja spoštovanja pravil. 

Uporabnika, ki bo kršil pravila uporabe računalnikov, bodo zaposleni v knjižnici ali vzdrževalci računalnikov:

 1. opozorili, 
 2. ob nadaljevanju kršitve prepovedali uporabo računalnika, 
 3. ob pogosti ali vztrajni kršitvi sprožili disciplinski postopek.

Če ste v dvomih glede pravil, se posvetujte s knjižničarjem.

Reproduciranje gradiva

Člani knjižnice lahko uporabljajo optični bralnik (scanner), ki je priključen na računalnik levo od izposoje. Skenirane dokumente shranjujte na USB ključek. Za varnost dokumentov ne odgovarjamo. Uporabniki morajo pri repoduciranju gradiva upoštevati Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

Izvleček iz ZASP (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08110/13 in 56/15):

Privatno in drugo lastno reproduciranje

50. člen

(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje že objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih in če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.

(2) Fizična oseba lahko prosto reproducira delo

1.      na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki,

2.      na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

(3) Javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko za lastne potrebe prosto reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo iz lastnega primerka in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

(4) Reproduciranje po prejšnjih odstavkih tega člena ni dovoljeno glede pisanih del v obsegu celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih del, elektronskih baz podatkov in računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega odstavka tega člena prosto:

1.      reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njena naklada izčrpana že najmanj dve leti;

2.      reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem.