Bibliografske baze podatkov za kategorizacijo znanstvenih publikacij

Seznam mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A) vzdržuje IZUM, OSIC-i pa skrbijo za dopolnjevanje seznamov revij, ki so vključene v te baze podatkov. OSIC za družboslovje skrbi za baze podatkov za družboslovje.

Bibliografska baza Področje Način pridobitve Datum seznama
Web of Science Master Journal list   iskanje
SCOPUS > Sources   iskanje
       
Družboslovje      
ATLA Religion Database teologija seznam maj. 2021
Avery Index to Architectural Periodicals arhitektura seznam 6. 3. 2020
Communication Abstracts komunikologija seznam jun. 2021
Directory of Open Access Journals (DOAJ) družbene vede seznam
EconLit ekonomija seznam  
Education Research Complete vzgoja in izobraževanje seznam jun. 2021
ERIC vzgoja in izobraževanje seznam
Index to Foreign Legal Periodicals pravo seznam
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) družbene vede
IBZ Online (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) vsa področja seznam apr. 2019
International Political Science Abstracts politične vede seznam sept. 2018
LegalTrac pravo seznam 1. 6. 2021
Library and Information Science Abstracts (LISA) bibliotekarstvo in informacijsko znanost izdelava seznama 12. 6. 2021
PAIS Index upravne in organizacijske vede
ProQuest® Education Database vzgoja in izobraževanje izdelava seznama 12. 6. 2021
PsycINFO psihologija seznam jun. 2021
Sociological Abstracts sociologija
SPORTdiscus šport seznam jun. 2021
Worldwide Political Science Abstracts politične vede

Posodobljeno 16. 8. 2021.