Bibliografske baze podatkov za kategorizacijo znanstvenih publikacij

Seznam mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A) vzdržuje IZUM, OSIC-i pa skrbijo za dopolnjevanje seznamov revij, ki so vključene v te baze podatkov. OSIC za družboslovje skrbi za baze podatkov za družboslovje.

Bibliografska baza Področje Način pridobitve Datum seznama
Science Citation Index Expanded (SCIE)   iskanje
Social Science Citation Index (SSCI)   iskanje
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)   iskanje
Emerging Sources Citation Index (ESCI)   iskanje


SCOPUS > Source   iskanje
Scopus > Resource Library > Scopus Source List   seznam okt. 2018
       
Družboslovje      
ATLA Religion Database teologija seznam jun. 2019
Avery Index to Architectural Periodicals arhitektura seznam 21. 6. 2018
Communication Abstracts komunikologija seznam 2019
Directory of Open Access Journals (DOAJ) družbene vede iskanje
EconLit ekonomija seznam  
Education Research Complete vzgoja in izobraževanje seznam jul. 2019
ERIC vzgoja in izobraževanje seznam
Index to Foreign Legal Periodicals pravo seznam 2018/19
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) družbene vede seznam 15. 2. 2018
IBZ Online (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) vsa področja seznam apr. 2019
International Political Science Abstracts politične vede seznam sep. 2018
LegalTrac pravo seznam 1. 7. 2019
Library and Information Science Abstracts (LISA) bibliotekarstvo in informacijsko znanost izdelava seznama
PAIS Index upravne in organizacijske vede seznam 16. 7. 2014
ProQuest® Education Database vzgoja in izobraževanje izdelava seznama
PsycINFO psihologija seznam 25. 3. 2019
Sociological Abstracts sociologija seznam 16. 7. 2014
SPORTdiscus šport seznam jun. 2019
Worldwide Political Science Abstracts politične vede seznam 16. 7. 2014

Posodobljeno 12. 8. 2019.