Bibliografske baze podatkov za kategorizacijo znanstvenih publikacij

Seznam mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A) vzdržuje IZUM, OSIC-i pa skrbijo za dopolnjevanje seznamov revij, ki so vključene v te baze podatkov. OSIC za družboslovje skrbi za baze podatkov za družboslovje.

Bibliografska baza Področje Način pridobitve Datum seznama
Science Citation Index Expanded (SCIE)   iskanje
Social Science Citation Index (SSCI)   iskanje
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)   iskanje
Emerging Sources Citation Index (ESCI)   iskanje


SCOPUS > Source   iskanje
Scopus > Resource Library > Scopus Source List   seznam okt. 2018
       
Družboslovje      
ATLA Religion Database teologija seznam jul. 2018
Avery Index to Architectural Periodicals arhitektura seznam 21. 6. 2018
Communication Abstracts komunikologija seznam mar./apr. 2015
Directory of Open Access Journals (DOAJ) družbene vede iskanje
EconLit ekonomija seznam  
Education Research Complete vzgoja in izobraževanje seznam avg. 2016
ERIC vzgoja in izobraževanje seznam
Index to Foreign Legal Periodicals pravo seznam 2017/18
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) družbene vede seznam 15. 2. 2018
IBZ Online (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) vsa področja seznam avg. 2016
International Political Science Abstracts politične vede seznam dec. 2017
LegalTrac pravo seznam 1. 7. 2018
Library and Information Science Abstracts (LISA) bibliotekarstvo in informacijsko znanost seznam 16. 7. 2014
PAIS Index upravne in organizacijske vede seznam 16. 7. 2014
ProQuest® Education Database vzgoja in izobraževanje izdelava seznama  6. 7. 2018
PsycINFO psihologija seznam 26. 6. 2018
Sociological Abstracts sociologija seznam 16. 7. 2014
SPORTdiscus šport seznam jul. 2018
Worldwide Political Science Abstracts politične vede seznam 16. 7. 2014

Posodobljeno 10. 7. 2018.