Bibliografske baze podatkov za kategorizacijo znanstvenih publikacij

Seznam mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A) vzdržuje IZUM, OSIC-i pa skrbijo za dopolnjevanje seznamov revij, ki so vključene v te baze podatkov. OSIC za družboslovje skrbi za baze podatkov za družboslovje.

Bibliografska baza Področje Način pridobitve Datum seznama
Science Citation Index Expanded (SCIE)   iskanje
Social Science Citation Index (SSCI)   iskanje
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)   iskanje
Emerging Sources Citation Index (ESCI)   iskanje


SCOPUS > Source   iskanje
SCOPUS, Scopus title list   seznam 8. 6. 2016
       
Družboslovje      
ATLA Religion Database teologija seznam 1. 7. 2016
Avery Index to Architectural Periodicals arhitektura seznam 31. 3. 2015
Communication Abstracts komunikologija seznam mar./apr. 2015
Directory of Open Access Journals (DOAJ) družbene vede iskanje
EconLit ekonomija seznam  
Education Research Complete vzgoja in izobraževanje seznam avg. 2016
ERIC vzgoja in izobraževanje seznam
Index to Foreign Legal Periodicals pravo seznam 2015/16
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) družbene vede seznam 19. 5. 2016
IBZ Online (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) vsa področja seznam feb. 2010
International Political Science Abstracts politične vede seznam jan. 2014
LegalTrac pravo seznam
Library and Information Science Abstracts (LISA) bibliotekarstvo in informacijsko znanost seznam 16. 7. 2014
PAIS International upravne in organizacijske vede seznam 16. 7. 2014
ProQuest® Education Journals vzgoja in izobraževanje izdelava seznama  5. 7. 2016
PsycINFO psihologija seznam
Sociological Abstracts sociologija seznam 16. 7. 2014
SPORTdiscus šport seznam avg. 2016
Worldwide Political Science Abstracts politične vede seznam 16. 7. 2014

Posodobljeno 10. 8. 2016.