• Ustanovitev EARL

    EARL je rezultat skupnih prizadevanj Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dekana obeh fakultet sta s podpisom sporazuma o ustanovitvi EARL-a izkazala projektu polno podporo.

  • Cilj EARL

    Osrednji cilj EARL-a je spodbujati razumevanje med narodni Vzhodne Azije in prenašati znanje o tej regiji zainteresirani javnosti, študentom in fakultetam.

  • Sedež EARL

    Sedež EARL-a je Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja (ODKJG) na Fakulteti za družbene vede. Več informacij o knjižnici je na voljo na spletni strani ODKJG.

O EARL

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) je osrednji repozitorij za tiskane in digitalne vire z Vzhodne Azije. Temeljna naloga EARL-a je vzpostaviti čim širšo mrežo institucij z Vzhodne Azije, ki bi kontinuirano prispevale znanstveno in strokovno literaturo ter drugo študijsko gradivo (elektronske baze podatkov, digitalizirano gradivo), in s tem spodbujati razumevanje med narodi teh regij, strokovno javnostjo, študenti in fakultetami.

EARL zagotavlja široko dostopnost virov in storitev ter promocijo partnerjev in drugih institucij, povezanih z Vzhodno Azijo. V okviru EARL-a potekajo javni dogodki (predavanja, predstavitve, okrogle mize), ki se osredotočajo na teme, pomembne tako za partnerje kakor za slovensko in mednarodno javnost. Trenutno EARL združuje štiri oddelke: Korejski oddelekJaponski oddelekTajvansko raziskovalno središče za SinologijoKitajski oddelek Reading Beijing.

V EARL je predaval profesor Chaimun Lee iz Univerze Daegu

V petek, 20. aprila, je v okviru dejavnosti Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (RSVA) professor Chaimun Lee iz Univerze Daegu (Južna Korea) izvedel predavanje z naslovom "A Long Journey of the Korean Diaspora in the Former Soviet Union".

23. april 2018 |

EARL pridobil finančno podporo Japonske fundacije

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (RSVA) je v četrtek, 19. aprila, doživelo posebno čast in priznanje. Predstavnika japonskega veleposlaništva g. Kenji Shimazu in g. Matej Črnjavič sta obiskala RSVA, kjer sta predstavnikoma RSVA, mag. Mirjam Kotar in prof. Zlatku Šabiču, osebno izročila informacijo o rezultatu natečaja za pridobitev finančne podpore Japonske fundacije.

23. april 2018 |

Štipendije za študij in raziskovanje na Japonskem

Japonske inštitucije razpisujejo več štipendij za podiplomske in dodiplomske študente ter štipendije za raziskovalce.

9. april 2018 | EARL

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (RSVA): novo okno v svet

V sklopu srečanj Odprtega termina za znanost sta prof. dr. Zlatko Šabič in mag. Mirjam Kotar, predstojnica Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja, predstavila Raziskovalno središče za vzhodno Azijo (RSVA). Gre za novo pridobitev, ki je rezultat medsebojnega sodelovanja Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede.

5. april 2018 | EARL

Kontakt

Raziskovalno središču za Vzhodno Azijo
East Asia Resource Library - EARL
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Slovenija

Kontakt: earl@fdv.uni-lj.si

Kako do nas