Bibliografije

Vnos bibliografskih enot

V ODKJG izdelujemo bibliografije v sistemu COBISS brezplačno vsem zaposlenim na FDV, ki imajo šifro raziskovalca ter vsaj 50% zaposlitvenega statusa. Izdelujemo oz. urejamo bibliografije tudi drugim raziskovalcem po ceniku. Bibliografija je lahko popolna le, če je avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbel za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije. Za vnos zapisov za bibliografijo morajo avtorji predložiti primarni dokument objave. Za pravilno razvrstitev enot so primarno odgovorni avtorji v sodelovanju s svojimi bibliografi in uredniki serijskih publikacij.

Urednica bibliografije FDV: Mira Vončina 
Telefon: 01 58 05 161,
E-mail: mira.voncina(at)fdv.uni-lj.si

OSICD

Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje (OSICD) je del raziskovalne infrastrukture Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. OSICD preverja ustreznost razvrstitve bibliografskih enot po tipologiji del v COBISS.SI, sodeluje pri optimiranju metodoloških osnov bibliografije raziskovalcev, obravnava pritožbe na prvi stopnji in organizira arbitražo za sporne uvrstitve bibliografskih enot, redigira bibliografske zapise ter dopolnjuje sezname revij in mednarodnih založb.

Vodja OSICD: mag. Janez Jug
Telefon: 01 58 05 151,
E-mail: osicd(at)fdv.uni-lj.si


Gradivo z delavnice 18. 6. 2014
Predavanje v NUK 11. 12. 2014
Predavanje na EF 11. 3. 2016

Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (velja od 17. 10. 2020) s prilogami: 

  • Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti
  • Priloga 2: Nabor kazalnikov
  • Priloga 3: Izjava o ravnanju z dokumenti in izjava o nepristranskosti

Seznam BIBLIO-A: Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij

Seznam BIBLIO-B: Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij

Seznam BIBLIO-C: Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij

Seznam BIBLIO-D Zaključene znanstvene zbirke podatkov

SICRIS

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS). Vsebuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalnih skupinah, raziskovalcih, raziskovalnih projektih in raziskovalnih programih in za te omogoča izpis bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. Izdelate ga tako, da v rubriki Bibliografija izberete povezavo "Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS". Za skupino izbranih raziskovalcev tak izpis izdelate z izbiro storitve Kategorizacija znanstvenih publikacij skupine izbranih raziskovalcev.

Meni Storitve omogoča tudi izdelavo seznama “Znanstvena dela raziskovalcev, objavljenih v najuglednejših publikacijah” ter seznama “Naši v WoS in Scopus«.

Habilitacijske bibliografije

Kandidat, ki se želi habilitirati na Univerzi v Ljubljani, izdela bibliografijo za habilitacijo na osnovi Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  ter individualnih interpretacij habilitacijskih meril članice.

Skupine revij in dodatna pojasnila