Navodila za "Moja knjižnica"

Kaj je "Moja knjižnica"?

Spletna aplikacija “Moja knjižnica” v COBISS/OPAC omogoča pregled, podaljšanje in naročanje gradiva, pregled dolgov in omejitev, spremembo e-naslova in nastavitev za elektronsko obveščanje ter spremembo gesla za OPAC in oddaljeni dostop.

Sprememba gesla za dostop do Moje knjižnice

Član lahko začetno geslo, ki ga je definiral ob vpisu, spremeni. Geslo naj ima najmanj 6 znakov in naj ne vsebuje šumnikov ali kakšnih drugih posebnih znakov. Če član geslo pozabi, se mora obrniti na knjižnico, da mu dodeli novo začetno geslo.

POMEMBNO: 
Geslo omogoča študentom in zaposlenim FDV tudi oddaljen dostop do informacijskih virov.  
Način dostopanja do virov (uporab. ime) ni enako kot geslo za prijave na računalnike (PGina), ki ga vzdržujete v spletnem referatu FDV.

Postopek rezervacije oz. naročila gradiva

1. Želeno gradivo poiščete v katalogu ODKJG. Na seznamu "Statusi v izposoji" izberete izvod, ki ga želite in kliknete tipko "Rezerviraj". Če izberete prost izvod, ga naročite. Če izberete izposojen izvod, ga rezervirate.

rez1

2. Za prijavo s vpisno številko in knjižničnim geslom kliknite na "Moja knjižnica".

rez2sl

3. Za izvedbo rezervacije se je potrebno vpisati s številko vaše izkaznice (vpisna številka) in geslom, ki ga dobite ob vpisu v knjižnico.

rez3sl4. V naslednjem koraku še s klikom izberete vašo izkaznico (ODKLJ Vaše ime).

rez4


5. Pokaže se nam obvestilo ob uspešni rezervaciji gradiva.

rez5


Pregled neporavnanih terjatev in omejitev 

V primeru, da član ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so verjetno razlog neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogleda po kliku na povezavo Dolgovi in omejitve: 
 • Seznam neporavnanih obveznosti
  To so denarne obveznosti člana do knjižnice, ki jih še ni poravnal. Če ima izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo moral plačati danes, če bi danes to gradivo vrnil).
 • Posebne omejitve
  To so omejitve, ki jih je knjižnica postavila članu iz različnih razlogov. Glede na vrsto omejitve so določene storitve, ki jih nudi knjižnica v spletnem COBISS/OPAC-u, nedostopne. Na primer, če ima član postavljeno omejitev "onemogočena izposoja", ne more podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva. Omejitev "izgubljena izkaznica" pa je informativnega značaja in ne vpliva na možnost uporabe spletnih storitev knjižnice.
 • Splošne omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja:
  - maksimalno število izposojenih izvodov na dom (5 enot)
  - maksimalno število izposojenih izvodov v čitalnico (5 enot)
  - maksimalno število rezervacij (5)
  - število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu (11)

Storitve elektronskega obveščanja 

ODKJG omogoča svojim članom možnost prejemanja različnih obvestil na njihove e-naslove in na mobilne telefone. V "Moja knjižnica" lahko član vnese ali spremeni elektronski naslov ali sms naslov po kliku na povezavo Sprememba e-naslova oz. Sprememba SMS-naslova

Vrste obvestil 

 • Obvestilo o poteku rezervacije
  Ob poteku veljavnosti rezervacije lahko knjižnica briše rezervacijo in v tem primeru članu pošlje obvestilo. 
 • Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
  Ob prispetju gradiva, ki je bilo ob rezervaciji izposojeno, lahko knjižnica pošlje članu obvestilo o tem, da rezervirano gradivo čaka nanj. 
 • Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
  Pred potekom roka izposoje pri gradivu, ki ga ima član izposojenega, mu lahko knjižnica pošlje obvestilo. Koliko dni pred potekom roka izposoje bo član dobil to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice (privzeto 3 dni). Rok izposoje lahko član podaljšuje preko COBISS/OPAC-a, dokler ne poteče. 
 • Obvestilo o skorajšnjem opominu
  Po poteku roka izposoje lahko knjižnica članu pošlje obvestilo, da bo v naslednjih dneh prejel opomin, če gradiva prej ne vrne. Koliko dni pred prejemom opomina bo član dobil to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice (privzeto 3 dni).
 • Obvestilo o poteku članstva
  Pred potekom članstva lahko knjižnica članu pošlje obvestilo, da mu bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom članstva bo član dobil to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice (privzeto 0 dni). 
 • Splošna obvestila knjižnice pošiljamo samo po elektronski pošti. Knjižnica lahko članom pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr. razstave). 

Možnost preklica rezervacij 

V seznamu rezerviranega gradiva lahko član prekliče rezervacijo gradiva: 
 • ki je trenutno izposojeno pri drugem članu (član je v čakalni vrsti)

Izpis trenutnega mesta v čakalni vrsti za rezervirano gradivo

V seznamu rezerviranega gradiva se v koloni "Status rezervacije" izpiše trenutno mesto v čakalni vrsti.
 

Posredovanje naročil za medknjižnično izposojo

Gradivo za medknjižnično izposojo lahko naročite neposredno iz kataloga COBISS/OPAC: ko najdete želeno gradivo, kliknite na gumb "Medknjižnična izposoja", ki vas poveže s servisom Moja knjižnica. Po prijavi se podatki o gradivu in vaši osebni podatki avtomatsko prenesejo in vam jih ni treba vpisovati ročno. Prosimo, da preverite naslov za obveščanje.