Skoči do osrednje vsebine

Dr. Dejan Jontes, Associate Professor

General Information
Video
CV
Bibliography
Links
 • Dr. Dejan Jontes, Associate Professor
  Contact:
  Phone: +386 1 58 05 363
  Email: is.jl-inu.vdf@setnoj.najed
  Office Hours:
  Office hours, Zoom: Friday 12.30 - 14
  Room:
  B 204
  Courses:

  Undergraduate courses
  Media and popular culture
  Media Audiences
  Media practice 1
  Media practice 2

  Graduate courses
  Master's seminar
  Master thesis
  Media, communication and society
  Media practice 3
  Television studies
  Expert sphere:
 • https://www.researchgate.net/profile/Dejan_Jontes

  https://uni-lj.academia.edu/DejanJontes

  * JONTES, Dejan. Gender and (post)socialist media. V: ROSS, Karen (ur.). The international encyclopedia of gender, media, and communication. Hoboken: Wiley-Blackwell, cop. 2020. Str. 1-5. Wiley Blackwell-ICA international encyclopedias of communication.
  * VEHOVAR, Vasja, POVŽ, Blaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ŠULC, Ajda, JONTES, Dejan. Družbeno nesprejemljivi diskurz na Facebookovih straneh novičarskih portalov. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. apr.-jun. 2020, letn. 57, št. 2, str. 622-645.
  * JONTES, Dejan, OBLAK ČRNIČ, Tanja. Digitalno nasilje v perspektivi medijskih študij : pomen medijske potrošnje in vsakdanjega življenja mladih. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 1/2, str. 119-136, 184-185.
  * TRDINA, Andreja, JONTES, Dejan. Travel and distinction : the cultural currency of mobility in post-egalitarian context. Tourism : an interdisciplinary journal, vol. 67, no. 2, str. 159-170, tabele.
  * JONTES, Dejan. Gospodinje, ruralci in preprosti ljudje : konstrukcije televizijskega občinstva. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 127-150.
  * Pušnik, Maruša, Bobnič, Robert, Jontes, Dejan. Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Breda (ur.), INNIS, Harold Adams. Pristranost komuniciranja, (Knjižna zbirka Theoria, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2018, str. 5-27.* Jontes, Dejan, Trdina, Andreja. Theorising post-socialist sitcom : imported form, vernacular humour and taste boundaries on the global periphery. V: DAVIES, Helen (ur.), ILOTT, Sarah (ur.). Comedy and the politics of representation : mocking the weak, (Palgrave studies in comedy). Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2018, str. 205-222.
  * Jontes, Dejan in Andreja Trdina. Ridiculing the working-class body in post-socialist sitcom. Comedy Studies 2018, 9 (1).
  * Jontes, Dejan. Televizijska občinstva v večkanalnem okolju : fragmentacija, spol in (ne)spremenjena vloga sporeda. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 668-686.
  * Jontes, Dejan. Hierarhije televizijskih okusov in razredne distinkcije. Družbosl. razpr., dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 63-81.
  * Pušnik, Maruša, Luthar, Breda, Jontes, Dejan. Ritual v mediatizirani družbi. V: ROTHENBUHLER, Eric W. Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016, str. 7-34.
  * Jontes, Dejan. Med distanciranostjo in angažiranostjo : protislovja poročanja o begunski krizi v dnevnem tisku. Dve domovini. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 185-200.
  * Jontes, Dejan in Breda Luthar. 2015. Epistemology of journalistic rituals: The case of domestic violence. Anthropological Notebooks 21 (3), 21–37.
  * Jontes, Dejan. Ethics (of objectivity) and cultural authority : metajournalistic discourse in a post-socialist context. V: WYATT, Wendy N. (ur.). The ethics of journalism : individual, institutional and cultural influences. London; New York: I. B. Tauris, 2014, str. 73-81.
  * Jontes, Dejan. Novinarstvo kot kultura: Miti in vrednote. Ljubljana: FDV, 2010.
  * Luthar, Breda, Jontes, Dejan, ur. Mediji in občinstva. Ljubljana: FDV, 2012.
  * Jontes, Dejan. Stuart Hall in politična ekonomija komuniciranja : nelagoden odnos. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2015, letn. 43, št. 259, str. 86-96.
  * Jontes, Dejan. Slovenian sitcom and the construction of otherness. Cultural Studies, sept. 2010. letn. 24, št. 5. str. 716-728.
  * Jontes, Dejan. Rumena Grožnja: Vzdrževanje novinarske avtoritete prek razprave o tabloidizaciji. Teor. praksa. 2009, letn. 45, št. 6, str. 85-98.


  Personal bibliography