Skoči do osrednje vsebine

Centre for Marketing and Public Relations

  • Centre for Marketing and Public Relations

  • Centre for Marketing and Public Relations

  • Centre for Marketing and Public Relations

About the centre

The Centre for Marketing and Public Relations (CMOJ), established in November 2013, develops theoretical and applied research in the fields of marketing, public relations, marketing communications, advertising, management, counselling, education and related communication disciplines. It is involved in research projects for Slovenian companies and other profit and not for profit organizations, and it contributes to the international development of marketing and public relations disciplines through its engagement with research projects and commercially funded initiatives. CMOJ organizes international scientific meetings, such as the traditional annual International Public Relations Research Symposium, BledCom. This year, it will also organize the 3rd International Corporate Social Responsibility Communication Conference CSRCOM 2015.

CRP V5-2352 Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji

Project leader at FDV: doc.dr. Urška Tuškej Lovšin | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2024

Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji

Project leader at FDV: doc.dr. Urška Tuškej Lovšin | Duration: 1. October 2023 - 30. September 2024

BledCom: mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2023 - 31. December 2024

KAKO DIGITALIZACIJA INTERNEGA KOMUNICIRANJA VPLIVA NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO NA NJIHOVO ZAZNAVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

Project leader at FDV: prof.dr. Dejan Verčič | External project leader: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2025

EU-E+-BRAnd Values Alignment through Dual Career

prof.dr. Klement Podnar | 1. January 2021 - 31. December 2023

EU/LLP/Erasmus: ECOPSI - European Communication Professionals Skills & Innovation Programme

prof.dr. Dejan Verčič | 1. October 2011 - 30. September 2013