Skoči do osrednje vsebine

Uvod v religiologijo

Introduction to religious studies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Assmann, Jan
Naslov: Religija in nasilje : eseji in razprave »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Revija 2000, 2008
ISBN: 978-961-235-325-4
COBISS.SI-ID: 239342336 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Poglavje: Monoteizem in jezik nasilja / Jan Assmann

2. Enota obvezne literature


Avtor: Barker, Eileen
Naslov: Znanstveno preučevanje religije? Saj ne mislite resno! »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 38, št. 6(dec. 2001), str. 102-122
COBISS.SI-ID: 20905565 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20016Barker.PDF

3. Enota obvezne literature


Avtor: Davie, Grace
Naslov: Religija v sodobni Evropi : mutacija spomina »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-221-6
COBISS.SI-ID: 223150336 - Zapis v katalogu ODKJG »

4. Enota obvezne literature


Avtor: Debeljak, Aleš
Naslov: Oblike religiozne imaginacije »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-37-4
COBISS.SI-ID: 50140672 - Zapis v katalogu ODKJG »

5. Enota obvezne literature


Avtor: Debeljak, Aleš
Naslov: Evropa, islam in moderna paradigma »
Založništvo: V: Raziskave in razprave. - Letn. 2, št. 2(2009), str. 51-72
COBISS.SI-ID: 1024092737 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WZM1MQ6D

6. Enota obvezne literature


Avtor: Rus, Veljko; Toš, Niko
Naslov: Vrednote Slovencev in Evropejcev : analiza vrednotnih orientacij Slovencev ob koncu stoletja »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2005
ISBN: 961-235-200-3
COBISS.SI-ID: 220839424 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

7. Enota obvezne literature


Avtor: Said, Edward W.
Naslov: Orientalizem : zahodnjaški pogledi na Orient »
Založništvo: Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1996
ISBN: 961-6192-10-8
COBISS.SI-ID: 66070272 - Zapis v katalogu ODKJG »

8. Enota obvezne literature


Avtor: Smrke, Marjan
Naslov: Religija in politika : spremembe v deželah prehoda »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1996
ISBN: 961-6014-51-X
COBISS.SI-ID: 61815296 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Beck, Ulrich
Naslov: Lastni Bog : o zmožnosti religij za mir in njihovem potencialu za nasilje »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2009
ISBN: 978-961-242-252-3
COBISS.SI-ID: 247788544 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »