Skoči do osrednje vsebine

Introduction to religious studies

Uvod v religiologijo

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Assmann, Jan
Title: Religija in nasilje : eseji in razprave »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Revija 2000, 2008
ISBN: 978-961-235-325-4
COBISS.SI-ID: 239342336 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Poglavje: Monoteizem in jezik nasilja / Jan Assmann

2. Unit of obligatory literature:


Author: Barker, Eileen
Title: Znanstveno preučevanje religije? Saj ne mislite resno! »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 38, št. 6(dec. 2001), str. 102-122
COBISS.SI-ID: 20905565 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20016Barker.PDF

3. Unit of obligatory literature:


Author: Davie, Grace
Title: Religija v sodobni Evropi : mutacija spomina »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-221-6
COBISS.SI-ID: 223150336 - Record/s in the catalog ODKJG »

4. Unit of obligatory literature:


Author: Debeljak, Aleš
Title: Oblike religiozne imaginacije »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995
ISBN: 961-6014-37-4
COBISS.SI-ID: 50140672 - Record/s in the catalog ODKJG »

5. Unit of obligatory literature:


Author: Debeljak, Aleš
Title: Evropa, islam in moderna paradigma »
Publishing: V: Raziskave in razprave. - Letn. 2, št. 2(2009), str. 51-72
COBISS.SI-ID: 1024092737 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WZM1MQ6D

6. Unit of obligatory literature:


Author: Rus, Veljko; Toš, Niko
Title: Vrednote Slovencev in Evropejcev : analiza vrednotnih orientacij Slovencev ob koncu stoletja »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2005
ISBN: 961-235-200-3
COBISS.SI-ID: 220839424 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

7. Unit of obligatory literature:


Author: Said, Edward W.
Title: Orientalizem : zahodnjaški pogledi na Orient »
Publishing: Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1996
ISBN: 961-6192-10-8
COBISS.SI-ID: 66070272 - Record/s in the catalog ODKJG »

8. Unit of obligatory literature:


Author: Smrke, Marjan
Title: Religija in politika : spremembe v deželah prehoda »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1996
ISBN: 961-6014-51-X
COBISS.SI-ID: 61815296 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Beck, Ulrich
Title: Lastni Bog : o zmožnosti religij za mir in njihovem potencialu za nasilje »
Publishing: Ljubljana : Študentska založba, 2009
ISBN: 978-961-242-252-3
COBISS.SI-ID: 247788544 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »