Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

Introduction to social science research methods

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bryman, Alan
Naslov: Social research methods »
Izdaja: 5th ed.
Založništvo: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016
ISBN: 978-0-19-968945-3; 0-19-968945-8
COBISS.SI-ID: 34498397 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Ragin, Charles C.
Naslov: Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-296-7
COBISS.SI-ID: 235098112 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Neuman, William Lawrence
Naslov: Social research methods : qualitative and quantitative approaches »
Izdaja: 6th ed., Pearson international ed.
Založništvo: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011
ISBN: 0-205-46531-5; 978-0-205-46531-6
COBISS.SI-ID: 29614173 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »