Introduction to social science research methods

Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bryman, Alan
Title: Social research methods »
Edition: 5th ed.
Publishing: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016
ISBN: 978-0-19-968945-3; 0-19-968945-8
COBISS.SI-ID: 34498397 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Ragin, Charles C.
Title: Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-296-7
COBISS.SI-ID: 235098112 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Neuman, William Lawrence
Title: Social research methods : qualitative and quantitative approaches »
Edition: 6th ed., Pearson international ed.
Publishing: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011
ISBN: 0-205-46531-5; 978-0-205-46531-6
COBISS.SI-ID: 29614173 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »