Skoči do osrednje vsebine

Evropski upravni prostor

European Administrative space

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bačlija Brajnik, Irena
Naslov: Vladovanje in menedžment : evropeizacija slovenske javne uprave »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016 [i. e.] 2015
ISBN: 978-961-235-770-2
COBISS.SI-ID: 282692864 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Painter, Martin (ur.); Peters, B. Guy (ur.)
Naslov: Tradition and public administration »
Založništvo: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010
ISBN: 978-0-230-57566-0; 978-0-230-28963-5
COBISS.SI-ID: 4980398 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=667955
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Naslov: Preparing public administrations for the European administrative space »
Založništvo: Paris : OECD, 1998
ISBN: fdv-isbn-109
COBISS.SI-ID: 108222467 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Besedilo je tudi v francoščinii
E-izdaja: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml6143zd8p-en.pdf?expires=1631184283&id=id&accname=guest&checksum=4A7CC8E23789053C631DB56DF31EEA51

2. Enota dodatne literature:


Avtor: SIGMA / OECD
Naslov: European principles for public administration »
Založništvo: Paris : OECD, 1999
ISBN: fdv-isbn-030
COBISS.SI-ID: 3090769 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/european-principles-for-public-administration_5kml60zwdr7h-en
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »