Skoči do osrednje vsebine

European Administrative space

Evropski upravni prostor

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Bačlija Brajnik, Irena
Title: Vladovanje in menedžment : evropeizacija slovenske javne uprave »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016 [i. e.] 2015
ISBN: 978-961-235-770-2
COBISS.SI-ID: 282692864 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of obligatory literature:


Author: Painter, Martin (ur.); Peters, B. Guy (ur.)
Title: Tradition and public administration »
Publishing: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010
ISBN: 978-0-230-57566-0; 978-0-230-28963-5
COBISS.SI-ID: 4980398 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=667955
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Title: Preparing public administrations for the European administrative space »
Publishing: Paris : OECD, 1998
ISBN: fdv-isbn-109
COBISS.SI-ID: 108222467 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Besedilo je tudi v francoščinii
E-edition: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml6143zd8p-en.pdf?expires=1631184283&id=id&accname=guest&checksum=4A7CC8E23789053C631DB56DF31EEA51

2. Unit of additional literature:


Author: SIGMA / OECD
Title: European principles for public administration »
Publishing: Paris : OECD, 1999
ISBN: fdv-isbn-030
COBISS.SI-ID: 3090769 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/european-principles-for-public-administration_5kml60zwdr7h-en
All additional literature in catalog ODKJG »