Skoči do osrednje vsebine

Nevojaške oblike bojevanja

Non-Military Warfare

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije »
Založništvo: V: Prispevki za novejšo zgodovino. - 0353-0329. - Letn. 52, št. 2 (2012), str. 213-230
ISBN: fdv-isbn-048
COBISS.SI-ID: 31803229 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://hdl.handle.net/11686/30220

2. Enota obvezne literature


Avtor: Žabkar, Anton; Malešič, Marjan
Naslov: Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja »
Založništvo: V: Annales. Series historia et sociologia. - 1408-5348. - Letn. 24, št. 1 (2014), str. 13-26
ISBN: fdv-isbn-041
COBISS.SI-ID: 32814173 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/zabkar-malesic.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Ekonomske sankcije: rešitev problemov v mednarodni skupnosti ali problem? »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013
ISBN: 978-961-235-649-1
COBISS.SI-ID: 269166336 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop z nakupom.
E-izdaja: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-ekonomske_sankcije_malesic.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije »
Založništvo: V: Acta Histriae. - 1318-0185. - Letn. 21, št. 4 (2013), str. 855-878
ISBN: fdv-isbn-046
COBISS.SI-ID: 32498269 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zdjp.si/wp-content/uploads/2014/02/malesic.pdf

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Sharp, Gene
Naslov: From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation »
Založništvo: London : Green Print, 2011
ISBN: 978-1-85425-104-6; 978-1-847-65784-8
COBISS.SI-ID: 30374493 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=590199&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »