Skoči do osrednje vsebine

Non-Military Warfare

Nevojaške oblike bojevanja

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije »
Publishing: V: Prispevki za novejšo zgodovino. - 0353-0329. - Letn. 52, št. 2 (2012), str. 213-230
ISBN: fdv-isbn-048
COBISS.SI-ID: 31803229 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://hdl.handle.net/11686/30220

2. Unit of obligatory literature:


Author: Žabkar, Anton; Malešič, Marjan
Title: Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja »
Publishing: V: Annales. Series historia et sociologia. - 1408-5348. - Letn. 24, št. 1 (2014), str. 13-26
ISBN: fdv-isbn-041
COBISS.SI-ID: 32814173 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/zabkar-malesic.pdf
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Ekonomske sankcije: rešitev problemov v mednarodni skupnosti ali problem? »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013
ISBN: 978-961-235-649-1
COBISS.SI-ID: 269166336 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop z nakupom.
E-edition: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-ekonomske_sankcije_malesic.pdf

2. Unit of additional literature:


Author: Malešič, Marjan
Title: Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije »
Publishing: V: Acta Histriae. - 1318-0185. - Letn. 21, št. 4 (2013), str. 855-878
ISBN: fdv-isbn-046
COBISS.SI-ID: 32498269 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://zdjp.si/wp-content/uploads/2014/02/malesic.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Sharp, Gene
Title: From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation »
Publishing: London : Green Print, 2011
ISBN: 978-1-85425-104-6; 978-1-847-65784-8
COBISS.SI-ID: 30374493 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=590199&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
All additional literature in catalog ODKJG »