Skoči do osrednje vsebine

Menedžment človeških virov

Human Resources Management

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Dessler, Gary
Naslov: Human resource management »
Izdaja: 16th ed., global ed.
Založništvo: Harlow, England [etc.] : Pearson, cop. 2020
ISBN: 1-292-30912-1; 978-1-292-30912-5; 978-1-292-30918-7
COBISS.SI-ID: 27919107 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5785536

2. Enota obvezne literature


Avtor: Kohont, Andrej (ur.)
Naslov: Menedžment človeških virov »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021
ISBN: 978-961-235-986-7
COBISS.SI-ID: 76003075 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kohont, Andrej et al.
Naslov: Upravljanje človeških virov 2015 : mednarodna primerjalna študija v sodelovanju s Cranfield Network, ki ga koordinira Cranfield University, School of Management »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
ISBN: 978-961-235-745-0; 978-961-235-744-3
COBISS.SI-ID: 281181184 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/cpocv-doc/tabelarni-pregled-podatkov-cranet-2015.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »