Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni odnosi

International Relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Baylis, John et al. (ur.)
Naslov: Globalizacija svetovne politike. [Zv. 1], Uvod v mednarodne odnose »
Izdaja: Slovenska izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-282-0; 961-235-282-8; 978-961-235-354-4
COBISS.SI-ID: 234043648 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Delo je v 2 zvezkih.
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Devin, Guillaume
Naslov: Sociologija mednarodnih odnosov »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-324-7
COBISS.SI-ID: 239078400 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »