Skoči do osrednje vsebine

International Relations

Mednarodni odnosi

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Baylis, John et al. (ur.)
Title: Globalizacija svetovne politike. [Zv. 1], Uvod v mednarodne odnose »
Edition: Slovenska izd.
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-282-0; 961-235-282-8; 978-961-235-354-4
COBISS.SI-ID: 234043648 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Delo je v 2 zvezkih.
E-edition: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Unit of obligatory literature:


Author: Devin, Guillaume
Title: Sociologija mednarodnih odnosov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-324-7
COBISS.SI-ID: 239078400 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »