Skoči do osrednje vsebine

Temelji politologije

Introduction to political sciences

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Della Porta, Donatella
Naslov: Temelji politične znanosti »
Založništvo: Ljubljana : Sophia, 2003
ISBN: 961-6294-50-4
COBISS.SI-ID: 125297920 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Lukšič, Igor
Naslov: Med hlapci in revolucionarji : nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019
ISBN: 978-961-7053-43-2
COBISS.SI-ID: 298727424 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bibič, Adolf (ur.)
Naslov: Kaj je politika? : kompendij sodobnih teorij politike »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1997
ISBN: 961-6014-87-0
COBISS.SI-ID: 65207296 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Lukšič, Igor; Pikalo, Jernej
Naslov: Uvod v zgodovino političnih idej »
Založništvo: Ljubljana : Sophia, 2007
ISBN: 978-961-6294-90-4
COBISS.SI-ID: 236389888 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FAG4B1HK
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »