Skoči do osrednje vsebine

Introduction to political sciences

Temelji politologije

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Della Porta, Donatella
Title: Temelji politične znanosti »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2003
ISBN: 961-6294-50-4
COBISS.SI-ID: 125297920 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Lukšič, Igor
Title: Med hlapci in revolucionarji : nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem »
Edition: 1. izd.
Publishing: Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019
ISBN: 978-961-7053-43-2
COBISS.SI-ID: 298727424 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Bibič, Adolf (ur.)
Title: Kaj je politika? : kompendij sodobnih teorij politike »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1997
ISBN: 961-6014-87-0
COBISS.SI-ID: 65207296 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Lukšič, Igor; Pikalo, Jernej
Title: Uvod v zgodovino političnih idej »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2007
ISBN: 978-961-6294-90-4
COBISS.SI-ID: 236389888 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FAG4B1HK
All additional literature in catalog ODKJG »