Skoči do osrednje vsebine

Zgodovina političnih idej

History of political thought

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Lukšič, Igor; Pikalo, Jernej
Naslov: Uvod v zgodovino političnih idej »
Založništvo: Ljubljana : Sophia, 2007
ISBN: 978-961-6294-90-4
COBISS.SI-ID: 236389888 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FAG4B1HK

2. Enota obvezne literature


Avtor: Pocock, John Greville Agard
Naslov: Political thought and history : essays on theory and method »
Izdaja: 3rd printing
Založništvo: Cambridge : Cambridge University Press, 2011
ISBN: 978-0-521-71406-8
COBISS.SI-ID: 36308829 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Lukšič, Igor; Kurnik, Andrej
Naslov: Hegemonija in oblast : Gramsci in Foucault »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000
ISBN: 961-6294-23-7
COBISS.SI-ID: 108655360 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Pikalo, Jernej; Lukšič, Igor
Naslov: Conceptions of nature in the history of political thought »
Založništvo: V: Annales. Series historia et sociologia. - 1408-5348. - Letn. 23, št. 2 (2013), str. 191-202
ISBN: fdv-isbn-049
COBISS.SI-ID: 1536232132 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/pikalo-luksic.pdf

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Skinner, Quentin
Naslov: Hobbes and republican liberty »
Izdaja: 5th printing
Založništvo: Cambridge : Cambridge University Press, 2013, cop. 2008
ISBN: 978-0-521-88676-5; 978-0-521-71416-7
COBISS.SI-ID: 36282973 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »