Skoči do osrednje vsebine

History of political thought

Zgodovina političnih idej

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Lukšič, Igor; Pikalo, Jernej
Title: Uvod v zgodovino političnih idej »
Publishing: Ljubljana : Sophia, 2007
ISBN: 978-961-6294-90-4
COBISS.SI-ID: 236389888 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FAG4B1HK

2. Unit of obligatory literature:


Author: Pocock, John Greville Agard
Title: Political thought and history : essays on theory and method »
Edition: 3rd printing
Publishing: Cambridge : Cambridge University Press, 2011
ISBN: 978-0-521-71406-8
COBISS.SI-ID: 36308829 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Lukšič, Igor; Kurnik, Andrej
Title: Hegemonija in oblast : Gramsci in Foucault »
Publishing: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000
ISBN: 961-6294-23-7
COBISS.SI-ID: 108655360 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Pikalo, Jernej; Lukšič, Igor
Title: Conceptions of nature in the history of political thought »
Publishing: V: Annales. Series historia et sociologia. - 1408-5348. - Letn. 23, št. 2 (2013), str. 191-202
ISBN: fdv-isbn-049
COBISS.SI-ID: 1536232132 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/pikalo-luksic.pdf

3. Unit of additional literature:


Author: Skinner, Quentin
Title: Hobbes and republican liberty »
Edition: 5th printing
Publishing: Cambridge : Cambridge University Press, 2013, cop. 2008
ISBN: 978-0-521-88676-5; 978-0-521-71416-7
COBISS.SI-ID: 36282973 - Record/s in the catalog ODKJG »
All additional literature in catalog ODKJG »