Skoči do osrednje vsebine

Strokovna praksa OBR

Professional Practice

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Možina, Stane (ur.)
Naslov: Management kadrovskih virov »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-088-4
COBISS.SI-ID: 119073280 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Slovenija
Naslov: Zakon o obrambi : (uradno prečiščeno besedilo) : (ZObr-UPB1) »
Založništvo: V: Uradni list Republike Slovenije online. - ISSN 1580-3074. - Št. 103 (23. sep. 2004), str. 12478-12504
ISBN: fdv-isbn-128
COBISS.SI-ID: 34999389 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004103.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »