Skoči do osrednje vsebine

Professional Practice

Strokovna praksa OBR

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Možina, Stane (ur.)
Title: Management kadrovskih virov »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-088-4
COBISS.SI-ID: 119073280 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Slovenija
Title: Zakon o obrambi : (uradno prečiščeno besedilo) : (ZObr-UPB1) »
Publishing: V: Uradni list Republike Slovenije online. - ISSN 1580-3074. - Št. 103 (23. sep. 2004), str. 12478-12504
ISBN: fdv-isbn-128
COBISS.SI-ID: 34999389 - Record/s in the catalog ODKJG »
E-edition: https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004103.pdf
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

All additional literature in catalog ODKJG »