Skoči do osrednje vsebine

Obrambni in varnostni sistem

Defense and Security System

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Grizold, Anton
Naslov: Obrambni sistem Republike Slovenije »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999
ISBN: 961-6230-15-8
COBISS.SI-ID: 99838464 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Grizold, Anton
Naslov: Izzivi v razvoju nacionalne obrambe Slovenije »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 41, št. 1/2(2004), str. 448-458
ISBN: fdv-isbn-007
COBISS.SI-ID: 23024477 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20041-2grizold.PDF
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Veljavni pravni, normativni in političnostrateški akti Republike Slovenije, ki urejajo področje nacionalne varnosti.

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Buzan, Barry
Naslov: People, states & fear : an agenda for international security studies in the post-cold war era : 25th anniversary »
Založništvo: Colchester : ECPR, 2016
ISBN: 978-1-910259-04-7; 978-1-910259-05-4
COBISS.SI-ID: 27984899 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4806495

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Prezelj, Iztok
Naslov: Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-213-5
COBISS.SI-ID: 222607360 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »