Skoči do osrednje vsebine

Defense and Security System

Obrambni in varnostni sistem

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Grizold, Anton
Title: Obrambni sistem Republike Slovenije »
Edition: 1. izd., 1. natis
Publishing: Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999
ISBN: 961-6230-15-8
COBISS.SI-ID: 99838464 - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of obligatory literature:


Author: Grizold, Anton
Title: Izzivi v razvoju nacionalne obrambe Slovenije »
Publishing: V: Teorija in praksa. - Letn. 41, št. 1/2(2004), str. 448-458
ISBN: fdv-isbn-007
COBISS.SI-ID: 23024477 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop tudi v Zebri
E-edition: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20041-2grizold.PDF
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Veljavni pravni, normativni in političnostrateški akti Republike Slovenije, ki urejajo področje nacionalne varnosti.

2. Unit of additional literature:


Author: Buzan, Barry
Title: People, states & fear : an agenda for international security studies in the post-cold war era : 25th anniversary »
Publishing: Colchester : ECPR, 2016
ISBN: 978-1-910259-04-7; 978-1-910259-05-4
COBISS.SI-ID: 27984899 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-edition: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4806495

3. Unit of additional literature:


Author: Prezelj, Iztok
Title: Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-213-5
COBISS.SI-ID: 222607360 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All additional literature in catalog ODKJG »