Skoči do osrednje vsebine

Novinarski jezik in stil

Language and Style of Journalism

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Kalin Golob, Monika
Naslov: H koreninam slovenskega poročevalnega stila »
Založništvo: Ljubljana : Jutro, 2003
ISBN: 961-6433-23-7
COBISS.SI-ID: 125600000 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: Korošec, Tomo
Naslov: Stilistika slovenskega poročevalstva »
Založništvo: Ljubljana : Kmečki glas, 1998
ISBN: 961-203-136-3
COBISS.SI-ID: 71312896 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kalin Golob, Monika
Naslov: Izbrani članki »
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Korošec, Tomo et al.
Naslov: Razžalitve v tiskanih medijih »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-099-X
COBISS.SI-ID: 120211456 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »