Skoči do osrednje vsebine

Language and Style of Journalism

Novinarski jezik in stil

Obligatory literature

1. Unit of obligatory literature:


Author: Kalin Golob, Monika
Title: H koreninam slovenskega poročevalnega stila »
Publishing: Ljubljana : Jutro, 2003
ISBN: 961-6433-23-7
COBISS.SI-ID: 125600000 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri

2. Unit of obligatory literature:


Author: Korošec, Tomo
Title: Stilistika slovenskega poročevalstva »
Publishing: Ljubljana : Kmečki glas, 1998
ISBN: 961-203-136-3
COBISS.SI-ID: 71312896 - Record/s in the catalog ODKJG »
All obligatory literature in catalog ODKJG »

Additional literature

1. Unit of additional literature:


Author: Kalin Golob, Monika
Title: Izbrani članki »
COBISS.SI-ID: #NULL! - Record/s in the catalog ODKJG »

2. Unit of additional literature:


Author: Korošec, Tomo et al.
Title: Razžalitve v tiskanih medijih »
Publishing: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2002
ISBN: 961-235-099-X
COBISS.SI-ID: 120211456 - Record/s in the catalog ODKJG »
Notes: Dostop v Zebri
All additional literature in catalog ODKJG »