Skoči do osrednje vsebine

Epistemologija

Epistemology

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hollis, Martin
Naslov: Filozofija družbene vede : uvod »
Založništvo: Šentilj : Aristej, 2002
ISBN: 961-220-030-0
COBISS.SI-ID: 45476097 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Mali, Franc
Naslov: Epistemologija družbenih ved : razlaga in razumevanje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006
ISBN: 961-235-257-7; 978-961-235-257-8
COBISS.SI-ID: 230282752 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Giddens, Anthony
Naslov: Nova pravila sociološke metode »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete : ŠKUC, 1989
COBISS.SI-ID: 141320 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Makarovič, Jan
Naslov: Avantura sveta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-660-6
COBISS.SI-ID: 270743296 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Popper, Karl Raimund
Naslov: Logika znanstvenega odkritja »
Založništvo: Ljubljana : Studia humanitatis, 1998
ISBN: 961-6262-02-5
COBISS.SI-ID: 73336320 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »