Skoči do osrednje vsebine

Seminar iz komunikološke literature

Readings in Media and Communication Studies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Goffman, Erving
Naslov: Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju »
Založništvo: Ljubljana : Studia humanitatis, 2014
ISBN: 978-961-6798-50-1
COBISS.SI-ID: 277432576 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Rothenbuhler, Eric W.
Naslov: Ritual communication : from everyday conversation to mediated ceremony »
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 1998
ISBN: 0-7619-1586-9; 0-7619-1587-7
COBISS.SI-ID: 19020637 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Carey, James W.
Naslov: Communication as culture : essays on media and society »
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2008
ISBN: 978-0-203-92891-2
COBISS.SI-ID: 28162051 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=356343

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Dayan, Daniel; Katz, Elihu
Naslov: Media events : the live broadcasting of history »
Izdaja: 1st Harvard University Press paperback ed.
Založništvo: Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press, 1994, cop. 1992
ISBN: 0-674-55956-8
COBISS.SI-ID: 29343837 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=282693&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Hardt, Hanno
Naslov: Myths for the masses : an essay on mass communication »
Založništvo: Malden : Blackwell, 2004
ISBN: 0-631-23621-X; 0-631-23622-8
COBISS.SI-ID: 22957405 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »