Skoči do osrednje vsebine

Diplomatski in konzularni odnosi

Diplomatic and consular relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Benedetti, Ksenija
Naslov: Protokol, simfonija forme »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Planet GV, 2008
ISBN: 978-961-6529-55-6
COBISS.SI-ID: 240666880 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: str. 65–159; 177–209; 220–226; 289–298; 342–346; 355–358; 365–369; 372–388; 389–423; 473–488; 500–531; 600–608

2. Enota obvezne literature


Avtor: Udovič, Boštjan
Naslov: Zgodovina (gospodarske) diplomacije »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-665-1
COBISS.SI-ID: 270853120 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: do str. 254.
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bohte, Borut; Sancin, Vasilka
Naslov: Diplomatsko in konzularno pravo »
Založništvo: Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006
ISBN: 961-231-561-2; 978-961-231-561-0
COBISS.SI-ID: 228764672 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: str. 81–171

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Dembinski, Ludvik
Naslov: The modern law of diplomacy : external missions of states and international organizations »
Založništvo: Dordrecht ; Boston ; Lancaster : M. Nijhoff, 1988
ISBN: 90-247-3681-1
COBISS.SI-ID: 19501149 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Jager Agius, Irena (ur.)
Naslov: Sklepanje mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov : priročnik »
Založništvo: Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2016
ISBN: 978-961-6566-29-2
COBISS.SI-ID: 285141504 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/e8a6613412/Sklepanje_mednarodnih_pogodb_prirocnik.pdf

4. Enota dodatne literature:


Avtor: Simoniti, Iztok et al. (ur.)
Naslov: Diplomatsko pravo : izbrane konvencije »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2014
ISBN: 978-961-235-715-3
COBISS.SI-ID: 277034496 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: str. 3–61; 75ff, 95ff, 213ff, 253ff, 375ff, 473ff, 541ff, 705ff.
E-izdaja: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/Diplomatsko_pravo_-_e-knjiga.pdf,
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »