Mediji in popularna kultura

Media and popular culture

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Frosh, Paul
Naslov: The poetics of digital media »
Založništvo: Cambridge (United Kingdom) ; Medford (USA) : Polity Press, 2019
ISBN: 978-0-7456-5131-6; 978-0-7456-5132-3
COBISS.SI-ID: 35941213 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Markham, Tim
Naslov: Media and everyday life »
Založništvo: London : Palgrave, 2017
ISBN: 978-1-137-47725-5; 978-1-137-47718-7
COBISS.SI-ID: 36217693 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Hodkinson, Paul
Naslov: Media, culture and society : an introduction »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London [etc.] : Sage, 2017
ISBN: 978-1-4739-0235-0; 978-1-4739-0236-7
COBISS.SI-ID: 13261596 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Storey, John
Naslov: From popular culture to everyday life »
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2014
ISBN: 978-041-565-737-2; 978-0-415-65738-9
COBISS.SI-ID: 36221533 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »