Skoči do osrednje vsebine

Digitalne inovacije, storitve in organizacija

Digital Innovation, service and organization

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Dimovski, Vlado; Penger, Sandra; Škerlavaj, Miha; Žnidaršič, Jana
Naslov: Učeča se organizacija : ustvarite podjetje znanja »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2005
ISBN: 86-7061-399-9
COBISS.SI-ID: 222228480 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Gupta, Sunil
Naslov: Driving digital strategy : a guide to reimagining your business »
Založništvo: Boston (Mass.) : Harvard Business Review Press, cop. 2018
ISBN: 978-1-63369-268-8; 978-1-63369-269-5
COBISS.SI-ID: 513116464 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1797869&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kelley, Tom
Naslov: The art of innovation : lessons in creativity from IDEO, America's leading design firm »
Izdaja: Paperback ed.
Založništvo: London : Profile Books, 2016
ISBN: 978-1-78125-614-5; 978-1-84765-678-0
COBISS.SI-ID: 39041795 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1403108&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Rogers, Everett M.
Naslov: Diffusion of innovations »
Izdaja: 5th, Free Press trade paperback ed.
Založništvo: New York [etc.] : Free Press, cop. 2003
ISBN: 978-0-7432-5823-4; 0-7432-2209-1; 978-0-7432-2209-9
COBISS.SI-ID: 7042588 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4935198

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Westerman, George; Bonnet, Didier; McAfee, Andrew
Naslov: Leading digital : turning technology into business transformation »
Založništvo: Boston (Mass.) : Harvard Business Review Press, cop. 2014
ISBN: 978-1-62527-247-8; 978-1-62527-248-5
COBISS.SI-ID: 513802370 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5182594
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »