Skoči do osrednje vsebine

Sodobne sociološke teorije

Contemporary sociological Theory

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jones, Pip; Bradbury, Liz
Naslov: Introducing social theory »
Izdaja: 3rd edition
Založništvo: Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018
ISBN: 978-1-5095-0504-3; 978-1-5095-0505-0; 978-1-50950-508-1
COBISS.SI-ID: 35896925 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostopno tudi na: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1640635&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5165547

2. Enota obvezne literature


Avtor: Ritzer, George; Stepnisky, Jeffrey
Naslov: Modern sociological theory »
Izdaja: 8th ed.
Založništvo: Thousand Oaks [etc.] : Sage, cop. 2018
ISBN: 978-1-5063-2562-0
COBISS.SI-ID: 36216157 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Adam, Frane (ur.); Tomšič, Matevž (ur.)
Naslov: Kompendij socioloških teorij »
Izdaja: 2., dopolnjena in popravljena izd.
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2004
ISBN: 961-6446-65-7
COBISS.SI-ID: 213939968 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Ritzer, George
Naslov: Sociological theory »
Izdaja: 7th ed.
Založništvo: Boston [etc.] : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2008
ISBN: 978-0-07-352818-2; 0-07-352818-8; 978-0-07-717183-4
COBISS.SI-ID: 26518109 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=unilj&accId=9486805&isbn=9780077171834
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »