Skoči do osrednje vsebine

Sodobne evropske družbe

Contemporary European Societies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Judt, Tony
Naslov: Povojna Evropa : 1945-2005 »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007
ISBN: 978-961-01-0178-9
COBISS.SI-ID: 234055424 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Offe, Claus
Naslov: Lessons learned and open questions »
Založništvo: V: Eurozine. - ISSN 1684-4637. - (28. Jan. 2010)
ISBN: fdv-isbn-095
COBISS.SI-ID: 108235523 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.eurozine.com/lessons-learned-and-open-questions/

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Outhwaite, William
Naslov: European society »
Založništvo: Cambridge ; Malden : Polity, 2008
ISBN: 978-0-7456-3819-5
COBISS.SI-ID: 28078851 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1272654

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Pagden, Anthony (ur.)
Naslov: The idea of Europe : from antiquity to the European Union »
Založništvo: Washington : Woodrow Wilson Center Press ; Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2002
ISBN: 0-521-79171-5; 0-521-79552-4
COBISS.SI-ID: 21849181 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=120489&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »