Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje in odločanje

Participatory and decision-making processes

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hogan, Christine Frances
Naslov: Practical facilitation : a toolkit of techniques »
Založništvo: London ; Philadelphia : Kogan Page, 2010, cop. 2003
ISBN: 978-0-7494-3827-2
COBISS.SI-ID: 30557021 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=227371

2. Enota obvezne literature


Avtor: Toplak, Cirila
Naslov: Moderiranje skupinskih procesov : priročnik za moderatorje »
Izdaja: 2., dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Umanotera, 2002
ISBN: 961-6450-05-0
COBISS.SI-ID: 121155584 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Amnesty International
Naslov: Priročnik : priročnik o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih pravic : izobraževalno gradivo : izobraževanje za človekovo dostojanstvo »
Založništvo: London : Amnesty International, [2011]
ISBN: fdv-isbn-034
COBISS.SI-ID: 3793765 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dostojanstvo.amnesty.si/?mod=simplemod&action=download&id=1

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Kiser, A. Glenn
Naslov: Masterful facilitation : becoming a catalyst for meaningful change »
Založništvo: New York : AMACOM, cop. 1998
ISBN: 0-8144-0398-0
COBISS.SI-ID: 514775 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=3392&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »