Skoči do osrednje vsebine

Ideologije vizualnega

Ideologies of the visual

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Beznec, Barbara (ur.)
Naslov: Veselo na belo : Grafiti in street art »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2008
ISBN: fdv-isbn-145
COBISS.SI-ID: 14378293 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Rose, Gillian
Naslov: Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, 2016
ISBN: 978-1-4739-4890-7; 978-1-4739-4889-1
COBISS.SI-ID: 868335 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Benjamin, Walter
Naslov: Izbrani spisi »
Založništvo: Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998
ISBN: 961-6262-10-6
COBISS.SI-ID: 78350336 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Poglavje: Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati. - Str. 145-176.

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Evans, Jessica (ur.); Hall, Stuart (ur.)
Naslov: Visual culture : the reader »
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage in association with The Open University, 2007, cop. 1999
ISBN: 978-0-7619-6248-9
COBISS.SI-ID: 34584413 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Velikonja, Mitja
Naslov: Politika z zidov : zagate z ideologijo v grafitih in street artu »
Založništvo: V: Časopis za kritiko znanosti. - 0351-4285. - Letn. 36, št. 231/232 (2008), str. 25-32
ISBN: fdv-isbn-054
COBISS.SI-ID: 27401309 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Str. 25-32.
E-izdaja: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UFQ6Z8TM
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »