Skoči do osrednje vsebine

Identitete

Identities

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Foucault, Michel
Naslov: Življenje in prakse svobode : izbrani spisi »
Založništvo: Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007
ISBN: 978-961-254-053-1
COBISS.SI-ID: 239927040 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Ule, Mirjana
Naslov: Sodobne identitete : v vrtincu diskurzov »
Založništvo: Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000
ISBN: 961-6294-27-X
COBISS.SI-ID: 109783552 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WGNXISG0
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Butler, Judith
Naslov: Težave s spolom : feminizem in subverzija identitete »
Založništvo: Ljubljana : ŠKUC, 2001
ISBN: 961-6085-28-X
COBISS.SI-ID: 112769024 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Foucault, Michel
Naslov: Vednost - oblast - subjekt »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Krtina, 2008
ISBN: 978-961-260-012-9
COBISS.SI-ID: 243024384 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Žižek, Slavoj (ur.)
Naslov: Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize »
Založništvo: Ljubljana : Univerzum, 1983
COBISS.SI-ID: 13889281 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »