Skoči do osrednje vsebine

Odnosi z javnostmi

Public relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Tkalac Verčič, Ana
Naslov: Odnosi z javnostmi »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 2020
ISBN: 978-961-235-910-2
COBISS.SI-ID: 303176960 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ašanin Gole, Pedja (ur.); Serajnik Sraka, Nada (ur.); Kernel, Vita (ur.)
Naslov: Teorija in praksa slovenskih odnosov z javnostmi II »
Založništvo: Ljubljana : Slovensko društvo za odnose z javnostmi : Sekcija IABC Slovenija = PRSS, Public Relations Society of Slovenia : IABC Slovenia Chapter, 2014
ISBN: 978-961-92930-3-4
COBISS.SI-ID: 275836416 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Kalin Golob, Monika; Serajnik Sraka, Nada; Verčič, Dejan
Naslov: Pisanje za odnose z javnostmi : temeljni žanri »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018
ISBN: 978-961-235-854-9
COBISS.SI-ID: 295669504 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Wilcox, Dennis L.
Naslov: Think public relations »
Izdaja: 2nd ed., Pearson new international ed.
Založništvo: Harlow : Pearson, cop. 2014
ISBN: 978-0-205-78169-0; 0-205-78169-1; 978-1-292-03784-4
COBISS.SI-ID: 28083459 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5174336
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »