Skoči do osrednje vsebine

Obrambni menedžment

Defence Management

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bucur-Marcu, Hari (ur.); Fluri, Philipp (ur.); Tagarev, Todor (ur.)
Naslov: Defence management : an introduction »
Založništvo: Geneva : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010
ISBN: 978-92-9222-089-1; 978-954-90121-9-4
COBISS.SI-ID: 30449757 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Defence_Management_Intro.pdf

2. Enota obvezne literature


Avtor: Možina, Stane et al.
Naslov: Management : nova znanja za uspeh »
Založništvo: Radovljica : Didakta, 2002
ISBN: 961-6363-76-X
COBISS.SI-ID: 117141760 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Furlan, Branimir
Naslov: Vojaška doktrina »
Založništvo: Ljubljana : Defensor, 2006
ISBN: 961-6177-09-5
COBISS.SI-ID: 227115008 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/ministrstvo/vojd2006_slo.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: United States. Department of the Army
Naslov: Army leadership : competent, confident, and agile »
Založništvo: Washington (DC) : Headquarters, Department of the Army, 2006
ISBN: fdv-isbn-070
COBISS.SI-ID: 27666269 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostopno tudi na: https://fas.org/irp/doddir/army/fm6-22.pdf
E-izdaja: https://www.armywriter.com/fm6-22.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »